Angelit - också kallad Änglastenen

Denna sten är bildat av celestite som har komprimerats för många miljoner år.
Ursprung Peru.
Angelit ser mer eller mindre ut som en blå kalcit, även om den är annorlunda i utseende. Den är en tät och ogenomskinlig sten. Angelit är en ganska ovanlig sten som bildas i kristaller, i allmänhet i massiv form. Anledningen bakom att den bildas i massiva kristaller är att Angelit är nära släkt med celestit.

Länk till flera smyckestenar med Angelit sten (länk)

Det sägs att:  Angelit är en sten med ökad medvetenhet, och särskilt fokus på fred och broderskap. Den sägs ge dig skydd mot dålig miljö.

Angelit sten polerad och slipad