Naturens 5 element, jord, eld, vind, vatten och storm och stenarnas energi.

naturens stenar
naturens stenarElementen är naturens krafter som uttrycker de energier som är befintliga på jorden.
Dessa är jord, eld, vind, vatten och storm.

Jordens energi frigörs genom  mineraler och stenar. Ädelstenar vibrerar till ett brett spektrum av energier som finns i de elementära naturkrafterna.
Platon trodde att de fyra elementen var sammanflätade, och kunde gå från en till en annan.

Elementen har betraktats som principer och krafter med specifika betydelser sedan många århundraden.
Den grekiske filosofen Empedokles skrev om dessa i sin bok On Nature. Han trodde att ingenting kom att bli, eller upphört att vara, men att allt var i ett evigt tillstånd av förändring.

För roligt har vi studerat ädelstenar som speglar jord, vind, eld, vatten och storm (som skapas när alla fyra elementen aktiveras på en gång.)