HISTORIEN OM RYYOLITSTEN.
Namnet rhyolit (från grekiska "rhuax" för ström eller flöde plus "litos" för sten) infördes 1860 av den tyska resenären och geologen Ferdinand von Richthofen. Rhyolite är en vulkanisk sten. Den är rik på kisel med en struktur som kan vara glasartad, finkornig eller en blandning av kristallstorlekar.
Ryolit innehåller förutom kvarts, fältspat och biotit eller hornblände.
Ryolit är ett  tidigt gammalt utnyttjat mineral, historien och traditionell användning av rhyolit är emellertid lite känd. Rhyolit tillhör gruppen av graniter, magmatiska plutoniska stenar med en kornig konsistens, rik på kvarts, kaliumfältspar (ortoser), plagioklaser och micas (biotiter eller muskoviter).


Roligt att veta:
Denna jordsten utgör en underbar förbindelse till marken och alla dess invånare - växt, mineral och djur.
Rhyolitstenen är en kraftfull sten som kan hjälpa dig att få mer passion och romantik i ditt liv.
Använd stenen om du vill förstå dig själv bättre, men vet att det inte på något sätt kan hjälpa dig att förändra vissa aspekter av dig.